Petra Back

Utvecklande ledarskap

Ett framgångsrikt ledarskap bygger på trygghet, självinsikt, kommunikation och förtroende. Det handlar lika mycket om att kunna förstå och leda sig själv som att förstå och leda andra. 

Jag sätter samman upplägg utifrån dina förutsättningar, gruppens behov och de önskade resultaten. 

UL – UTVECKLANDE LEDARSKAP

Ett utvecklande ledarskap skapar genom inspiration och motivation förutsättningar för ett utvecklande medarbetarskap i teamet. Det handlar lika mycket om att förstå och leda sig själv som att förstå och leda andra och är en investering både för bättre effektivitet och ökad lönsamhet. I centrum står omtanke, stöd och konstruktiv feedback i ett upplägg som är helt anpassat efter dig eller din grupps utveckling.

UGL – UTVECKLING AV GRUPP OCH LEDARE

Som certifierad i Utveckling av Grupp och Ledare, handleder jag regelbundet UGL-utbildningar. UGL bygger på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarna ”här och nu”; vad som händer med dem själva och i gruppen när de genomför olika uppgifter. I fokus står reaktioner på grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning, varvat med faktiska upplevelser, teori och reflektion.

Deltagarna får uppleva hur en grupp utvecklas, vad som händer i gruppen  och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Utbildningen skapar förståelse för hur känslor, värderingar och normer påverkar gruppen, och vilka drivkrafter som ligger bakom olika beteenden. Deltagarna får också lära sig vilka problem de kan stöta på som ledare under gruppens utveckling, och hur de hanterar dem.

För vem?

Kursen vänder sig till den som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper deltagarna att förstå hur grupper fungerar samtidigt som de själva får en djupare insikt i hur de själva påverkar respektive påverkas av andra.

Hur kan jag hjälpa dig i din roll?

Hör av dig så pratar vi om ett möjligt upplägg och hur jag på bästa sätt kan hjälpa dig på din utvecklingsresa.