Petra Back

Utveckling & utbildning

Att förstå sitt eget och andras beteenden är en viktig nyckel till välfungerande team, effektivare ledarskap, ökad lönsamhet och bättre kundvård. Det är en grund för att mötet mellan människor ska bli både smidigare och friktionsfritt.

Jag har sedan flera år tillbaka stöttat medarbetare och ledare i en rad olika organisationer och i situationer där förändring har varit av avgörande betydelse. Jag gör det genom att identifiera behov och att utifrån dem skapa skräddarsydda insatser, med praktiska förbättringar och större trivsel som resultat.

UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE

Det upplevelsebaserade lärandet står i centrum för alla mina insatser. Jag nyttjar verktyg som underlättar normalisering och hantering av förändringar och händelser som kan uppstå i en grupp eller organisation. Syftet är att skapa en trygg miljö där deltagaren vågar ifrågasätta sina invanda mönster och får insikt i samspelet mellan människor och på så sätt kan nå personlig utveckling. 

UTBILDNING, KURS, WORKSHOP ELLER COACHING?

Utgångspunkten, vare sig om det handlar om en utbildning, kurs, ett coachingupplägg eller en workshop, är aldrig att erbjuda en färdig formel. Tvärtom: alla arbetsplatser, ledare och medarbetare har sina egna utmaningar och förutsättningar.

Hur kan jag hjälpa dig & din organisation?

Hör av dig så pratar vi om ett möjligt upplägg och hur jag på bästa sätt kan stötta i er utveckling.