Petra Back

Utvecklande medarbetarskap

Precis som ledare behöver utbildning i gott ledarskap, behöver medarbetare få möjlighet till ny kunskap, reflektion och övning i ett aktivt och framgångsrikt medarbetarskap. Det är till nytta både för medarbetarna själva och organisationen i stort. Det skapar förutsättningar för organisationen att möta den ständigt föränderliga arbetsmiljön bättre.

För att göra ett aktivt medarbetarskap möjligt behövs stöd och ledarskap från arbetsgivaren. Tydlig kommunikation, möjligheter till utveckling och uppmuntran till delaktighet är viktigt. Jag sätter ihop kurser och utbildningar som främjar motivation, prestation och ökad trivsel – alltid förankrat i företagets nuläge och enskilda behov.

MODELLEN FÖR UTVECKLANDE MEDARBETARSKAP

Syftet med insatsen är att teamet ska landa i ett gemensamt förhållningssätt och få verktyg för kommunikation som bidrar till att både individ och organisation utvecklas i rätt riktning. Dit når vi genom möjlighet till reflektion och dialog kring egna beteenden. Upplägget kan innefatta saker som: 

  • Att uppmärksamma individuella behov och hur de påverkar en själv och andra 
  • Det egna ansvarstagandet 
  • Att öka andelen medvetna, aktiva val 
  • Jaget i förändring

Hur kan jag hjälpa dig & din organisation?

Hör av dig så pratar vi om ett möjligt upplägg och om hur jag på bästa sätt kan stötta i er utveckling.