Petra Back

OM Petra Back

Jag är en resultatdriven person som hittar mening i att se andra människor växa. Mitt stora intresse för mänskliga relationer och beteenden har tagit mig från min tidigare roll som konsult inom kompetensförsörjning och rekrytering, till att arbeta mer fokuserat med ledarskap, medarbetarskap, team- och grupprocesser. Hur kan jag hjälpa dig? 

Tillit, trygghet & självinsikt

Jag arbetar resultatinriktat och att nå konkreta, mätbara resultat genom mina insatser är viktigt.  Att skapa trygghet som leder till tillit i samtalet är en förutsättning för att nå dit. Min förmåga att fånga upp människor lockar både fram deras förmågor och får dem att öppna upp för nya insikter. 

Att bidra till självinsikt och utveckling hos individen är det som får mig att känna mening i mitt jobb. Jag arbetar alltid med stort engagemang och utifrån en stark vilja att bidra till människors välmående. 

Min bakgrund

Jag startade Petra Back HR år 2017 och har sedan dess arbetat med kompetensförsörjning, coaching, grupp-, individ- och ledarskapsutveckling på såväl den privata marknaden som inom offentlig sektor. 

Jag är certifierad UGL-handledare efter utbildning vid Försvarshögskolan och handleder regelbundet UGL-utbildningar för både privat och offentlig sektor samt för FHS och Försvarsmakten. Just nu genomför jag en ICF-utbildning och kommer i början av 2024 vara certifierad ICF-coach. Jag kompletterar även kontinuerligt med kurser inom allt från ledarskap och arbetsrätt till jämställdhet, genus och arbetspsykologi.

 

Hur kan jag stötta dig & din organisation?

Hör av dig så pratar vi om ett möjligt upplägg och hur jag på bästa sätt kan hjälpa i er utveckling.