Petra Back

Teamutveckling

Oavsett organisation behöver medarbetarna arbeta effektivt tillsammans för att nå målen. För att nå dit behövs både självkännedom och förståelse för kollegornas beteenden i olika situationer. 

Jag skräddarsyr upplägg för utveckling av individer, grupper och chefer på olika nivåer. Mitt mål är att bidra till att alla på arbetsplatsen blir professionella samtalspartners, som stödjer varandra i att hitta mål och mening. Lika viktigt är att förmedla förmågan att utmana, ge rak feedback och ställa krav som lockar fram det bästa ur varandra. 

WORKSHOPS OCH UTBILDNINGAR

Jag skapar gruppanpassade workshops och utbildningar med mål att skapa förståelse för hur gruppen, utifrån sina egna preferenser, kan bli tryggare i sitt självledarskap. Alltid med fokus på att trygghet, arbetsglädje och stolthet ska bli en naturlig del i vardagen på arbetsplatsen. 

FRÅN GRUPP TILL TEAM

Oberoende av bransch, organisationens storlek och de specifika utmaningarna jobbar jag mot kommunikationsutveckling med fokus på beteenden. Alltid efter upplägg som är skräddarsydda efter kundens nuläge, eventuell förändring, nya mål, önskade beteenden, kommunikation och rädslor.  

Exempel på fokusområden inom grupputveckling: 

  • Konstruktiv feedback 
  • Uttalade och outtalade förväntningar
  • Rädslor kopplade till förändring
  • Stresshantering och fokus
  • Olikheter – förståelse för och acceptans
  • Gemensamma värderingar

Hur kan jag hjälpa dig & din organisation?

Hör av dig så pratar vi om ett möjligt upplägg och hur jag på bästa sätt kan stötta er.