Petra Back

Coaching

Jag har mångårig erfarenhet av framgångsrik coaching av medarbetare och ledare i olika organisationer och sammanhang. Utifrån specifika behov är mitt fokus att genom konstruktiv och positiv feedback ge kunskap både om vad som är viktigt liksom hur kunden kan omsätta kunskapen i handling och gynnsamma beteenden. 

Alla mina coachingupplägg är individuella. Oavsett om det handlar om enskilda individer eller team sätter jag ihop ett anpassat program utifrån den enskilda kundens problemformulering, behov och mål. 

COACHING av chefer & grupper

Jag har arbetat med utveckling av individer under 15 års tid. Mina uppdrag  har omfattat allt från kompetensutveckling till ren handledning kring strategiska beslut, förändringsresor och personalfrågor. När du träffar mig får du en lyssnande samtalspartner i de frågor som du själv har identifierat som utmaningar. Det kan exempelvis handla om:

  • Självledarskapsträning, där ett fokusområde är att få större tillit till sin förmåga att prestera
  • Konflikthantering och konflikträdsla på individ- och gruppnivå
  • Psykosocial arbetsmiljö där stress och oro är en betydande del av problembilden
  • Hur fungerar jag med andra tillsammans i en grupp och hur vi kan jag kommunicera tydligare?
  • Självanalys i att se egna mönster och beteenden och deras inverkan på mitt ledarskap
  • Verktyg för chefskap på distans
  • Verktyg för att göra gruppen till ett team
  • Rädslor kopplade till förändring
  • Feedback och kommunikation

Hur kan jag hjälpa dig?

Hör av dig berätta om era mål och utmaningar, så kommer vi tillsammans fram till hur jag kan stötta på bästa sätt.