Petra Back

Rekrytering

Ibland innebär utveckling av grupper och organisationer att behov av nya medarbetare uppstår – då kan jag hjälpa till med rekryteringen.

Rekrytering är att hantverk som måste levereras med kunskap, engagemang och kvalitet. Att förstå ditt företags kultur och framtida utmaningar är avgörande för att lyckas med uppdraget. Att sedan förmedla det till kandidaterna är minst lika viktigt. Min urvalsfilosofi ser bortom det som syns på CV, jag vet att personlighet och vilja är minst lika viktigt som rätt erfarenheter.  

Rätt person i rätt sammanhang

Rätt medarbetare i rätt sammanhang är bland det viktigaste för en organisation. Alla företag kan kopiera metoder och affärsidéer, men att kopiera en kultur är omöjligt. Kulturen skapas av individerna i teamet – det är därför valet av medarbetare är så viktigt.  Jag arbetar med moderna verktyg för att identifiera kandidater och säkerställa att matchningen blir lyckosam – oavsett om det gäller en rekrytering eller ett bemanningsuppdrag.

FÖRDJUPAD KANDIDATBEDÖMNING (SECOND OPINION)

Fördjupad kandidatbedömning, eller second opinion, är en tjänst för dig som redan har en kandidat till uppdraget, men vill ha hjälp med att bedöma matchningen. Genom att utgå från kravprofilen, utföra tester och ta referenser, bedöms en kandidats formella och personliga kompetenser. Det är särskilt relevant för positioner som kräver hög kompetens, ledarskap eller som har stor påverkan på organisationen.

Registrera ditt CV

Hur kan jag hjälpa dig?

Kontakta mig så kommer vi tillsammans fram till hur jag kan hjälpa till med er utveckling.