Petra Back är en erfaren och kompetent rekryterare med ett djupt engagemang i sitt arbete.

Hon har under 15 år arbetat inom bemanning och hon har vana av individ-, grupp- och ledarskapsutveckling, på såväl den privata marknaden som inom offentlig sektor.

Vi vet att sammanhanget avgör vem som är rätt medarbetare för varje uppdrag.

Idag arbetar vi med moderna verktyg för att identifiera kandidater, vi genomför utförliga tester för att säkerställa att medarbetarnas drivkrafter och ambitioner matchar varje uppdrag.

BEMANNING

Behovet av ny kompetens kommer ofta plötsligt. Om det handlar om en specifik kompetens under en begränsad period, kan en bra lösning vara att hyra en medarbetare. Vi hjälper dig oavsett om det gäller en tjänst på assistent-, specialist- eller chefsnivå, helt utifrån ditt företags förutsättningar.

REKRYTERING

Vid behov av en specifik kompetens hjälper vi dig att rekrytera en medarbetare. Vi arbetar med tjänster på både assistent-, specialist- eller chefsnivå, helt utifrån ditt företags behov.

UTVECKLING

I alla organisationer behöver medarbetare arbeta effektivt tillsammans för att organisationen skall kunna nå sina mål. För att nå dit är både självkännedom hos individerna i organisationen samt förståelse för beteenden hos kollegorna viktiga förutsättningar. Vi skräddarsyr upplägg för utveckling av individer, grupper eller chefer på olika nivåer i organisationer och kan hjälpa dig utifrån ditt företags unika behov.