Rekrytering

Vid behov av en specifik kompetens hjälper vi dig att rekrytera en medarbetare. Vi arbetar med tjänster på både assistent-, specialist- eller chefsnivå, helt utifrån ditt företags behov.

Att anställa rätt medarbetare är bland det viktigaste för en organisation. Varje företag kan kopiera metoder och affärsidéer, men att kopiera kultur är omöjligt. Kulturen skapas av de individer som organisationen består av och därför blir valet av medarbetare så viktigt.

Att hjälpa våra kunder att hitta rätt kompetens är ett förtroende som vi tar på största allvar. Rekrytering är att hantverk som måste levereras med kunskap, engagemang och kvalitet. Att förstå ditt företags kultur och framtida utmaningar är avgörande för att lyckas med uppdraget. Att sedan förmedla det till kandidaterna är minst lika viktigt.

Rätt person i rätt sammanhang

Vi vet att sammanhanget avgör vem som är rätt medarbetare för varje uppdrag. Vi arbetar med moderna verktyg för att identifiera kandidater. En allt högre närvaro på internet och sociala medier har förändrat spelreglerna, vi behöver förstå kandidaters onlinebeteenden och ha rätt verktyg för att nå de sammanhangen.

Utförliga persontester

Vi genomför utförliga tester för att säkerställa att medarbetarnas drivkrafter och ambitioner matchar varje rekryteringsuppdrag. Vår urvalsfilosofi ser bortom det som syns på CV, vi vet att personlighet och vilja är minst lika viktigt som rätt erfarenheter. Det är viktigt att få en helhetsbild av kandidaten innan den presenteras för dig som kund.

Låter det intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med din rekrytering.