OM Petra Back

Petra Back är en erfaren och kompetent rekryterare med ett djupt engagemang i sitt arbete. Hon har under 15 år arbetat inom bemanning och hon har vana av individ-, grupp- och ledarskapsutveckling.

Petra har arbetat såväl på den privata marknaden som inom offentlig sektor, hon har ägnat sig åt konsulttillsättningar och rekryteringar på assistent-, specialist-, och chefsnivå. Hon har dessutom erfarenhet från olika sfärer såsom energi-, industri-, sälj-, skogs- och försäkringsbranschen.

Genom ett långvarigt och intensivt arbete, i kombination med en naturlig nyfikenhet på sina medmänniskor, är hennes kontaktnät i Dalarna brett och starkt. Det som från början var ett sätt att umgås blev för Petra Back så småningom ett arbete.  

Under skolåren var det snarast en livsstil; att känna folk, att vara intresserad av människor, att få dem att må bra. Senare visade det sig vara ett användbart karaktärsdrag när det gäller rekrytering.
Petra har en förmåga att fånga upp människor omkring sig, snabbt få kontakt, bilda sig en uppfattning om vem de är och vad de behöver. Det är en nyckelegenskap både för att hjälpa kund och för att hitta rätt konsult.

Intresset för att förstå människor och ge dem den bästa yrkesplatsen har hela tiden funnits som en grund i hennes arbete. Därför är det självklart att kvalitet och långsiktiga mål är en del av arbetsmetoden. Både medarbetare och företag ska utvecklas i samarbetet.

Alltid i nära relation till kunden

Petra har aldrig varit rädd för att fatta obekväma beslut, ställa svåra frågor till kandidater eller säga nej till rekryteringar om hon inte hittar önskad kompetens. I en långsiktig strategi ingår att det är bättre att det blir bra för båda parter än att det blir en affär.

Uppdragen kan vara känsliga och Petra ser hög etik och mod i arbetet som en självklarhet. Ibland kan förmågan att vara rättfram vara det som krävs för att upprätta förtroende.

Med en nära relation till kunden och god inblick i den lokala arbetsmarknaden, har de företag som anlitat Petra Back fått sina behov väl tillfredsställda.